ĐIỀU KIỆN KHÔNG BẢO HÀNH

– Sản phẩm đã hết thời hạn bảo hành hoặc mất Phiếu bán hàng, bảo hành. Tem bảo hành bị rách, không còn Tem bảo hành, Tem bảo hành dán đè, hoặc Tem bảo hành bị sửa đổi (kể cả Tem bảo hành gốc).