Thiết bị nhà thông minh

Chúng tôi tự hào là đơn vị tiên phong cung cấp các giải pháp, thiết bị nhà thông minh tại Việt Nam. Đồng thời là bến đỗ thu hút nhân tài, phát triển nguồn lực phục vụ cho sự phát triển của Khoa học – Kỹ thuật nước nhà.

Tầm nhìn: Phát triển tiềm năng công nghệ của người Việt, đưa nền công nghệ này vươn xa ra toàn thế giới.

Xem thêm

Tin tức mới